Privacy policy

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

 Hoe gaan wij om met informatie?
.  De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken.  .  Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen 
.  Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. 
.  Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. 
.  De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. 
.  Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
.  Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. (zie algemene voorwaarden) 
 
Welke gegevens?
BBC beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.  Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal BBC de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.
 Beveiliging
BBC draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

 Wie hebben toegang tot de gegevens?  Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door BBC zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

 Uw rechten ten aanzien van de registratie
Wanneer u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze klantenservice doorgeven.  U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, naam, adres e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Als geregistreerde wordt u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gebracht.  Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
 .  deze gegevens onjuist blijken te zijn;
 .  de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
 .  de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift. 
 
Adreswijziging
Adreswijzigingen kunnen ofwel op account niveau zelf op de website gebeuren of  schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan de BBC klantenservice, onder vermelding van uw naam, oude en nieuwe adres en e-mail adres.