Garantie en retouren

Transportschade  
Hoewel voorkomen van transportschade een hoge prioriteit voor ons heeft, is het helaas niet altijd te voorkomen.
In het geval een product bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, verzoeken wij u dit binnen de wettelijk bekwame tijd te melden.
Hieronder kunt u stap voor stap nalezen hoe u dit aan ons kunt melden.
  .  U dient uw melding te maken middels ons RMA-formulier op de website
  .  U dient hier alle verplichte velden in te vullen.
        o Ordernummer  o Omschrijving artikel welke defect is aangekomen  o Een duidelijke uitgebreide omschrijving van de schade
  .  Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden
  .  Wij kunnen u vragen foto's van de beschadiging te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen.
  .  Afhankelijk van de beschadiging zullen wij gepaste actie ondernemen. Dit kan betekenen een vervangende zending of een vergoeding / verrekening. 
Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.
 
Garantie
BBC garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op het aankoopbewijs vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
 Mocht een product bij aankomst beschadigd zijn en/of niet functioneren, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk maar binnen de wettelijk bekwame tijd, te melden.
 
.  U dient uw melding te maken middels ons RMA-formulier op de website
.  U dient hier alle verplichte velden in te vullen.
     o Ordernummer  o Omschrijving artikel welke defect is  o Een duidelijke uitgebreide omschrijving van het probleem  
.  Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden. 
.  Wij kunnen u vragen foto's van het product te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen. 
Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.
 Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van BBC. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte verzendkosten voor rekening van de consument. In dat geval brengen wij tevens verzendkosten in rekening om het artikel te retourneren. Daarnaast brengen wij in dat geval 35 euro aan onderzoeks- en administratiekosten in rekening.
 Indien een klacht gegrond is, beslist BBC of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen.
 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
.  bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid; 
.  bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud; 
.  bij normale slijtage; 
.  bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. 
De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet.
U hebt alleen recht op garantie via BBC wanneer u het product bij ons hebt aangeschaft.
Tevredenheidsgarantie (14 dagen Zichttermijn)  Na ontvangst van uw bestelling, hebt u het recht om uw volledige aankoop, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen ongedaan te maken. Voorwaarde hierbij is dat de producten onbeschadigd, ongebruikt en (indien redelijkerwijs mogelijk) in originele verpakking geretourneerd worden.
Let op: Maatwerk producten en producten die speciaal voor u behandeld worden kunnen niet geretourneerd worden.
 Indien u een product in het kader van onze tevredenheidsgarantie wenst te retourneren, verzoeken wij u dit binnen de wettelijk bepaalde termijn te melden.
.  U dient ons binnen de wettelijk bepaalde termijn per e-mail (info@zwembadpiscine.com) te melden dat u gebruikt wenst te maken van de tevredenheidsgarantie. 
.  Wij zullen u vervolgens vragen een melding te maken middels ons RMA-formulier 
.  U dient hier alle verplichte velden in te vullen.
o Ordernummer  o Omschrijving artikel(en) welke u wenst te retourneren
.  Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden 
 Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.
 De kosten voor de retourzending zijn, in het geval van de tevredenheidsgarantie, voor rekening van de consument.